Astrologie

Wat is Astrologie?

Sinds mensenheugenis hebben de sterren en de planeten voor ons een belangrijke rol gespeeld. Men wist aan de stand van de hemellichamen af te lezen of het een goede tijd was voor jagen, planten, oogsten, reizen, trouwen, etc.
De hedendaagse mens is in zijn bewustzijn steeds verder van dit kosmisch uurwerk komen af te staan. Hij heeft het contact ermee verloren, maar hij reageert er nog steeds op. Echter, we voelen en doorzien het verband niet meer op zo’n natuurlijke wijze als onze voorouders.

Nu is echter weer de tijd aangebroken, om zelf weer te zien en te voelen wat de relatie kosmos-mens is. Daar kunnen we nu als mens ook weer naar toe: een directer contact met de natuurlijke drijfveren van ons heelal en analoog hieraan onze plaats daarin. We kunnen als we willen, meer te weten komen over wie we eigenlijk zijn en wat onze bestemming is. Astrologie is dan een weg die ons daarbij van dienst kan zijn. Het is een methode die ons helpt bij het beantwoorden van de drie wezenlijk menselijke vragen:

Waar kom ik vandaan, wie ben ik en waar ga ik naar toe?
Astrologie is een middel om antwoord te vinden op bovenstaande vragen en is uitermate geschikt om de samenhang tussen kosmos, aarde en mens te onderzoeken en te beschouwen. Men gaat ervan uit dat de kosmos en het leven op aarde in relatie tot elkaar staan. Binnen de astrologie gaat men dan ook uit van het principe ‘zo boven-zo beneden’, wat ook wel ‘synchroniciteit’ wordt genoemd. De astrologie heeft zich al eeuwen ontwikkeld en heeft zich steeds aangepast aan het veranderende bewustzijn van de mens en de maatschappij.

Astrologie is zowel een kunst als een kunde, en is een middel om tot kennis, begrip en zingeving van onszelf te komen. Astrologie maakt daartoe gebruik van haar eigen symbolentaal. De symbolen van de astrologie weerspiegelen en vertegenwoordigen energieën in zowel de mens als de wereld om ons heen. De symbolentaal van de astrologie is gebaseerd op twaalf universele energieën van de dierenriem, die we terugzien in de dierenriemtekens, planeten en huizen. Symbolen werken in de diepte en raken ons in de onbewuste kern, die we daardoor van binnenuit leren kennen.