Algemene horoscoopduiding

Horoscoopduiding

Als astroloog kan ik bij een horoscoopduiding laten zien wat je kwaliteiten zijn en helpen bepaalde thema’s vanuit andere gezichtspunten te bekijken en de diepere oorzaken van problemen op te sporen. Daardoor kun je meer zicht krijgen op je aangeleerde gedragspatronen, op bepaalde karaktertrekken, ontwikkelingsmogelijkheden, emotionele patronen en gevoelens. Het gaat niet om vastleggende prognoses en toekomstvoorspellingen te doen want je hebt de vrijheid om je eigen toekomst vorm te geven.

In de geboortehoroscoop symboliseren planeten je innerlijke drijfveren, motivaties, behoeftes en verlangens: krachten die zich willen manifesteren. De verdeling van de planeten over de tekens van de dierenriem, en daarmee over de vier elementen – vuur, aarde, lucht en water – zijn bepalend voor je basistemperament. Hun posities in de dierenriem zeggen iets over de wijze waarop je probeert je vermogens tot uitdrukking te brengen.  De twaalf huizen van de horoscoop symboliseren de levensomstandigheden die je nodig hebt om jezelf te verwerkelijken.

De astrologische dierenriem, de huizen en planeten en de spirituele punten met hun onderlinge verbindingen zeggen ook iets over wat je hebt meegenomen aan ervaring uit voorgaande levens, de weg, het doel en de zin van je bestaan in het huidige leven.

Daarnaast brengt de geboortehoroscoop je sterke en minder sterke kanten aan het licht en geeft de mogelijkheden aan die kunnen leiden tot meer evenwicht.

Een horoscoop zegt niets over hóe je bent; het geeft aan, waar (groei)mogelijkheden en valkuilen liggen. Door de horoscoopduiding, kan een groter zelfvertrouwen ontstaan, waardoor je beter kunt functioneren. Op basis daarvan kun je een zinvollere invulling aan je leven geven.